Duhovi Medačkog džepa: Neispričana priča o hrvatskim ratnim zločinima

Ovo je priča o hrabrim ljudima iz Princeza Patriša  kanadske lake pešadijske jedinice,  koji su stavili svoje živote na kocku kako bi zaštitili  srpske civile u Medačkom džepu od hrvatskog etničkog čišćenja i čiji  plemeniti motivi  i hrabre akcije su držani u tajnosti pod totalnim  pritiskom anti-srpske politike.
Bilo je to 1993. godine kada je kanadska vojska upala u najveće ratne sukobe još od Korejskog rata. Njihov izuzetan heroizam je zabašuren i zaboravljen. Međutim, duhovi tog sukoba ih od tada proganjaju.
Septembra 1993. Kanadski mirovnjaci u Medačkom džepu, u današnjoj Hrvatskoj, nisu zatekli mir koji bi trebalo da čuvaju.
Umesto toga, bili su zauzeti borbom protiv sile  etničkog čišćenja, smrtonosnom pucnjavom i, na kraju su uspeli da ih isteraju iz područja pod zaštitom Ujedinjenih nacija. Ovi vojnici bi trebalo da kod kuće budu dočekani kao heroji. Umesto toga, prekrio ih je oblak sumnje i tišine.

U Medačkom džepu, pripadnici kanadske lake pešadijske jedinice Princeza Patriša obavili su upravo posao za koji su obučeni – i što im je naređeno – da urade. Napadnuti od  hrvatske vojske oni su hrabro uzvratili vatru kako bi zaštitili srpske civile i tako očuvali mandat UN u Hrvatskoj. Zatim su se suočili sa strahotama nakon hrvatske ofanzive – sa potpunim uništenjem  srpskih sela. Kanađani su tražili preživele. Nije bilo nijednog.
Progonjeni stravičnim prizorima počinjenih zločina, vojnici su se vratili u Kanadu. Sve to se dešavalo u osvit somalijske krize, tako da Kanadske vlasti nisu imale vremena za vojničke priče o užasima koje su doživeli, pa su pažljivo ućutkani. U međuvremenu mračne tajne su se razotkrile i preživljene strahote Medačkog džepa dovele su mnoge od tih vojnika u očajno stanje. Mnogi od njih su završili kao beskućncii, a bilo je i samoubistava.
Nagrađivani novinar Kerof Of oživljava ovu značajnu bitku kanadske vojske. Duhovi Medačkog džepa je jedna završena a neispričana priča.
Source: CBC News, Global Research.com

Advertisements