MONSANTO je dobio utakmicu protiv čovečanstva nakon što je farmer iz Indijane (SAD) izgubio spor

Monsanto je danas, pred Vrhovnim sudom SAD,   dobio utakmicu protiv čovečanstva.  Manje upadljiva opasnost koju GM sa sobom nosi je verovatno najbolje oslikana u slučaju  Vernona Boumena, zemljoradnika, koji je  pred američkim Vrhovnim sudom upravo izgubio spor  protiv Monsanta a u vezi sa povredom PATENTNOG PRAVA.

13. Maja 20013.  – Na današnji dan Vrhovni sud SAD odbacio je tužbu 76-godišnjeg zemljoradnika iz Indijane koji je protiv Monsanta poveo spor u vezi sa zloupotrebom Patentnog  prava i intelektualne svojine, a koji se konkretno odnosi na genetski modifikovano seme soje.

bowman_mi_130219_wg

Sam protiv sistema:  Zemljoradnik Vernon Hju Bouman obratio se reporterima ispred američkog Vrhovnog suda, Washington, D.C. (Mandel Ngan/AFP/Getty Images)

“Glavno pitanje u ovom slučaju,”  napisala je sudija Elena Kagan u obrazloženju,” je da li je poljoprivrednici koji kupuju patentirano seme smeju (imaju pravo) da ga reprodukuju preko setve i žetve (rasad) bez dozvole i naknade  vlasniku patenta.  Sud je zauzeo stanovište da poljoprivrednik nema to pravo. 

Monsanto je razvio seme koje je otporno na moćna sredstva za uništavanje korova, poput ROUNDUP, tako da poljoprivrednici nemaju pravo da to seme, koje je nastalo kao rezultat naučno – istraživačkih radova Monsantovih timova, samostalno umnožavaju i koriste za narednu setvu. 

Poljoprivrednici koji sklope ugovor sa Monsantom dobijaju seme po povlašćenoj ceni  ukoliko se obavežu da će i naredne godine za setvu kupiti njihovo seme, tako da pokretanjem postupka protiv onih koji odstupe od ugovorenog i krenu da samostalno proizvode kopije Monsantovih proizvoda  Monsanto postupa u skladu sa zakonom , i skladu sa zaštitom  investicija kompanije i  tehnologija koje su zaštićene patentom.

Vernon Boumen je godinama kupovao Monsantovo seme i poštovao je ugovoreno.  Sve dok, negde devedesetih, za narednu setvu  u sezoni,  Boumen mogao da uloži u skupa semena soje. Tako da iako je  rasad koji nije proizveden u Monsantu ‘osetljiv na biljne bolesti, kratko vreme raste i neotporan je na sušu.’  Vernon  ipak  odlučuje  da rizikuje i kupi mešavinu neobeleženog semena iz komšijske prodavnice semenskog materijala,  nadajući se da će najveći deo prinosa ipak biti otporan i na herbicid Rounup.

Tako je i bilo, pa je Vernon, nakon žetve,  ‘nezakonito umnožio seme,’ tako što ga je sačuvao i ostavio za narednu setvu a što po Monsantu a od danas, nakon ovog slučaja i po američkim zakonima, predstavlja pirateriju,  povredu prava intelektualne svojine i Patentnog prava.

Sve ovo se dešavalo krajem devedesetih.
Boumanov advokat  tvrdio je na sudu da je Monsantov patent iscrpljen nakon prve prodaje, te da o vidu piraterije i nepoštovanju patentnog prava ne može biti ni govora.

Monsanto je tužio farmera 2007.

” Današnja presuda obezbeđuje dugotrajno poštovanje principa od patentnog prava po pitanju tehnologija 21 veka koje su od značaja za ispunjavanje rastućih zahteva naše planete i njenih naroda,” David F. Sniveli, izvršni potpredsednik, sekretar i generalni zastupnik Monsanta izjavo je u saopštenju. “Rešenje takođe pruža sigurnost svim pronalazačima kako u javnom tako i u javnog i privatnom sektoru koji moraju i treba da nastave da ulažu u tehnologije čija je svrha da nahrani čovečanstvo, poboljša život, stvori nova radna mesta, i omogući Americi da zadrži svoju prednost  u ovoj oblasti.”

Sudija Kagan je obrazložila: ” U konkretnom slučaju, Boumen je zasadio Monsantovu patentiranu soju samo da bi proizveo njene kopije,  i na taj način lišio kompaniju (Monsanto) zakonom predviđene naknade za korišćenje patenta, a koja se predviđa za prodaju SVAKOG POJEDINAČNOG ARTIKLA (semena).”

 Dodala je da što se tiče shvatanja iscrpljenosti kod patenta, ovlašćeni prodavac patentiranog semena daje kupcu pravo na korišćenje ili preprodaju tog semena. Međutim, ona upozorava, “To, međutim, ne ovlašćuje kupca da proizvodi niti stavlja u promet  nove kopije patentiranog pronalaska.”

izvor: http://news.yahoo.com/indiana-farmer-loses-battle-against-monsanto-160751858–abc-news-politics.html

http://abcnews.go.com/blogs/politics/2013/05/indiana-farmer-loses-battle-against-monsanto/

http://www.mnn.com/your-home/organic-farming-gardening/stories/monsanto-wins-lawsuit-against-indiana-soybean-farmer

Advertisements