Nepismeni učitelj

Nepismeni učitelj je profesija novijeg datuma, zanimanje proizašlo iz demokratskih promena, koje su zadesile naše društvo u najnezgodnijem  trenutku. Taman smo završili ratovanja i taman kad smo mislili da malo predahnemo, dođe ikod nas ta demokratija.

nepismen

Da ovo zanimanje postoji utvrdio sam sasvim slučajno, kada sam, šetajući pročitao oglas koji kaže da je Partija svetlih perspektiva (u daljem tekstu PSP) zakazala konferenciju za štampu. Odlučio sam da odem …
Predsednik stranke izgledao mi je normalno dok nije progovorio:
‚‚Dragi prijatelji, prisutni novinari, zadovoljstvo mi je da vas pozdravim u ime PSP – a i izrazim zadovoljstvo što se se okupili u tako velikim količinama.
Kao ozbiljna stranka  koja radi u interesu građana do sada nismo, a nećemo ni ubuduće traćiti vreme u polemikama sa strankama  kojima je to često jedina delatnost. Ali. kako halabuka koja se podigla nakon što smo u selu Kamenovo postaavili nepismenog učitelja sve više prerasta u histeriju, to je red da se i mi, u pauzi rada na ostvarenju predizbornih zadataka, oglasimo.
Poznato je to – neću reći ništa novo  – da smo na poslednjim izborima nastupili u koaliciji. Na njima smo, i to je poznato, prošli odlično, rekao bih, srazmerno predizbornim obećanjima koja su, objektivno, mogla biti i bolja da nismo preterano vodili računa o njihovoj realnosti.
Koalicionim sporazumom predviđena je podela mesta u lokalnoj samoupravi,  javnim preduzećima i školama. Jasno je rečeno da mi dajemo učitelja u Kamenovom selu. Odredili smo koga smo mislili da treba, a onda su, najpre naši koalicioni partneri, a potom i korumpirani novinari (ne kažem da su svi takvi, taman posla!), počeli da se išćuđavaju što je učitelj nepismen! Drugim rečima, počelo je kršenje koalicionog sporazuma jer su oni hteli da odrede ko će biti učitelj. A u sporazumu jasno piše da mi dajemo učitelja  i ne pominje se da li treba da bude pismen, nepismen ili akademik.  Njihov argument svodi se na pitanje – gde ti ima?  Da, to dosad nije viđeno.  Molim vas, da li bi Džems Vat konstruisao parnu mašinu da se pitao gde to ima?!  Nil Armstrong, laka mu zemlja, ne bi šetao po Mesecu da se opterećivao je li neko pre njega to činio. Logikom naših koalicionih partnera ne bi bilo progresa.  A kako smo mi u PSP stvarno prvi postavili nepismenog učitelja, onda smo mi, hoću jasno da kažem, ponosni na to.”
‚‚Nepismeni su u našem društvu zapostavljeniji od bilo koje etničke grupe. Predrasude su prema njima takve da je broj nepismenih direktora javnih preduzeća daleko manji nego što je njihovo očešće u strukturi stanovništva. Stanje u republičkoj Skupštini nije ništa bolje. Nepoverenje u nepismeneje takvo da ih tamo predstavljaju pismeni poslanici! Oni treba da štite njihove interese. Da tuđa ruka češe svrab!
Nepismeni hoće da uzmu sudbinu u svoje ruke i za to imaju podršku Evrope. I drugih kontinenata.
‚‚U Nemačkoj i kaubojske filmove sinhronizuju na Nemački jezik, a kod nas ih titluju i tako nepismene sprečavaju da se upoznaju šta ima novo na Divljem zapadu.
U našem društvu rasprostranjene su predrasude da je pismenost nešto dobro, a nepismenost loše! Gubi se iz vida da i nepismenost ima svojih dobrih i loših strana i da taj odnos nije dobro – zlo, već je znatno kompleksniji. Potpis nepismenig čoveka mnogo je pouzdaniji od potpisa pismenog,. Nije se desilo da grafolozi utvrđuju autentičnost potpisa nepismenog lica koje se potpisalo otiskom kažiprsta. A mnogo puta se spore da li je potpis pismenog falsifikat.
 Kad čovek vadi ličnu kartu uzmu mu otisak kažiprsta, a ne daju mu papir da se igra škrabala. Nepismeni ljudi, neka se niko ne čudi, često su mnogo pošteniji od pismenih. Nije zabeležen slučaj da je nepismen čovek odgovarao zbog falsifikata.  To kao da nije znao jedan sudija pa je nepismenog džeparoša osudio na pola godine ‘apsa. Tamo ovoga opismenili, a on, posle izdržane kazne, raznim falsifikatima karica ojadio  nekoliko banaka. Da od njega nisu pravili književnika, on bi i danas po tramvajima penzionerima vadio prazne novčanike.
Ako se desi da nekakav nepošten nepismeni obije stan, policija ga , često uspešno, traži po otiscima prstiju , a ne traži po sobama njegov potpis. Pametnom čoveku iz ovih činjenica jasno je šta je važnije.
Nepismen učitelj ima više razumevanja za svoje učenike i sa njima uspostavlja prisniji odnos. Prosto se takmiči u osvajanju gradiva, dok je pristup  pismenog učitelja neretko nadmen i nestrpljiv.  Donekle je to i razumljivo jer zna više od učenika.  Svi smo mi u nekom periodu života bili nepismeni.  Možda je i učiteljeva nepismenost privremena,  To što je dugo nepismen je doslednost, a ona pre može biti vrlina, a ne mana.  Svi pismeni potiču od predaka koji su bili u najboljim godinama svojih života nepismeni, te bi trebalo da imaju više poštovanja za pretke i familiju.Mi lepo pitamo: Gde piše da učitelj mora biti pismen?
Oni kažu, to se podrazumeva. Ne podrazumeva se, vi to podrazumevate, mi podrszumevamo da treba da bude nepismen. I da ne može druga stranka da određuje našeg člana koji će biti učitelj. Nepismeni ljudi su i manje svadljivi, solidarniji su međusobno, dok pismeni često pišu pisma i prijave jedan protiv drugog.
   Da nepismeni knjaz nije napravio državu, danas, kad atmosfera zebnje sve više prelazi u depresiju, učenjaci bi se ubijali od dosade jer ne bi imali šta da rasprodaju.
Preteruje se sa zahtevima za pismenošću. Na pijaci traže pismene za istovar krompira . Lično sam protestovao kod tamošnjeg šefa, a on se šegači sa mnom. Kaže treba da bude pismen da ne bi stavio tonu krompira na rame, pa da se iskilavi.
   Kad bi svi građani bili nepismeni, novine ne bi mogle, širenjem senzacionalističkih, često izmišljenih vesti, da uznemiravaju javnost.  Kad najave smak sveta onda se pismeni smrzavaju po parkovima, a nepismeni im vrše premetačine i baškare se po njihovim kupatilima.
Ako bi svi članovi biblioteke bili nepismeni, ne bi nam nedostajalo novca za knjige. Nepismeni ne povećavaju tenzije u raspravi oko srpske ćirilice i hrvatske latinice jer oba pisma ravnopravno ne znaju.
I na kraju o našem ponašanju u sličnoj situaciji. Kada su naši koalicioni partneri postavili svog nepismenog člana za mašinovođu na železnici, mi smo to prihvatili kao normalnu fazu sprovođenja koalicionog sprazuma. I kao osveženje u kadrovskoj politici u odnosu na dosadašnju učmalost. Ako smo i bili nepoverljivi u pogledu njegovog snalaženja, i u tom rešenju videli nešto egzibicionizma, to razmišljanje nismo puštali iz glava. Samo je jedan penzioner proricao pustošne posledice takvog rešenja. Sada smo svedoci da nepismeni mašinovođa svoj posao dobro radi. Iako ne može da pročita gde je stanica, vidi gde  su se ljudi sakupili – i tu zaustavi kompoziciju.  Samo je jednom stao van stanice, ali za to su krivi oni koji su zaječarski vašar locirali tik uz prugu.  Ako tu uopšte krivice i ima, jer su  se prodavci  koji su prodali robu odmah ukrcali na voz. Nepismeni mašinovođa podigao je bezbednost jer ne čita novine dok je voz u pokretu (eventualno baci pogled na golišavu lepoticu na duplerici).
  Stranka koja nema kadrove, a osvojila je vlast u varoši na jugu Srbije zaposlila je nepismene poštare. Time je uspešno privedena kraju demonataža svih stereotipa u kadrvovskoj politici. Teškoća je bilo samo nedelju dana, dok po poštama u Srbiji nije niklo obaveštenje o novom načinu slanja pošiljki. Umesto imena  i prezimena u adresi, treba zalepiti fotografiju primaoca.  Nikakvih problema nije bilo, pokazalo se da je to unapređenje produktivnosti na radu. Nema više potrebe za pitanjima tipa: Da li ste Vi…?
 Tranzicija znači i snalaženje. Eto, ja sam dao sina na kurs za mesara čim sam čuo da načelnik hirurškog odeljenja odlazi u penziju.
Predlažem da od nepismenog učitelja u Kamenovom selu ne odustanemo ni po cenu novih izbora! Uostalom, istraživanja javnog mnjenja pokazuju da rejting naše stranke raste i da nismo mi ti koji treba da se plašimo provere poverenja. “
  – Prisutni su se oglasili gromoglasnim aplauzom. Gunđao je samo jedan. Rekao je da će dvojicu sinova koji su završili škole dati na onepismenjavanje jer ovako ne može da ih zaposli.
 
autor : Jovan G. Stojadinović, JEŽ

 

Advertisements