Kako Reči Menjaju Značenje: Albansko, Kosovsko i Srpsko


Poslednjih godina najveći problemi za Srbe i najdiskriminatorskiji zakoni prema njima doneseni su na Kosovu i Metohiji. Takozvane kosovske vlasti Srbe proteruju, zatvaraju ih; ruše njihove drevne manastire; tzv. kosovska policija (čije pripadnike Srbe , stanovništvo često zove janičarima) ih progoni.
Nekakva lažna kosovska skupština oduzima Srbima prava, proglašava nezavisnost, izdaje dokumenta, zahteva međunarodna priznanja, traži da postane članica UNESCO.
Sa kojim/čijim kulturnoistorijskim spomenicima, znaju to podnosioci zahteva, a znaju i oni koji će im, po svemu sudeći, zahtev i prihvatiti.
Setila sam se Kara Murzinih reči, da ,,dati lažno ime – podjednako je važno u manipulaciji svešću kao što je u ratu dati diverzantu dobra dokumenta i maskirati ga u uniformu protivnika.”
Takvo predstavljanje arbanaškog kao kosovskog je svojevrsno uvaljivanje roga za sveću i perverzija.  Ako je jedan Hašim Tači kosovski zvaničnik, ispada da je sve sa prefiksom ,,kosovsko” prema Srbima neprijateljsko i tuđinsko; u njima sam pomen, npr.  Kosovske vojske izaziva gnušanje, u najmanju ruku (kao i u meni, uostalom).

Naši mediji izveštavaju o kosovskom zakonu koji briše silovane Srpkinje (Alo, Sept. 15); Zakonom “brišu” silovane Srpkinje; zatim o nekakvom ,,kosovskom” analitičaru Ljumiru Abdidžiku (koji je,  kao slučajno, Albanac), Blic, 1. septembra; Zatim o opomeni ,,kosovskih” stručnjaka: Kosovski stručnjaci: Opasnost od formiranja balkanskog ISIS- Radio (šatro)Slobodna Evropa, isto 1. Septembar; i naravno, nezaobilazni  B92 u članku “Rizik od formiranja balkanske ID?”  kao i pamflet tekstu gde prenosi izjave nekakvih ,,kosovskih analitičara” , sve redom Arbanasa, koji se žale: ,,Srbija nastavlja sa svojom licemernom politikom na dva koloseka, kažu kosovski analitičari,   “Srbija licemerna, pravi se fina pred svetom…” ; tu je i ,,kosovski ” premijer, Hašim Tači (Arbanas, terorista odgovoran za više desetina ubistava). koji izjavljuje kako “Dačić može da preuzme kosovski pasoš, pošto je rođen na Kosovu” (VestiAug 24, 2015)
Zatim, Kosovski muzičari održaće koncert u Berlinskoj Filharmoniji, piše naša agencija Beta, Hm, ne verujem da je u pitanju Vasilisa, niti pojci nekog od manastira. Da, opet su to Arbanasi. BetaSep 3, 2015, i o smrti  ,,kosovskog”  etnografa i člana ”kosovske” akademije nauka (albanske) Krasnićija, i tako dalje i tako dalje.. Mnogo je takvih primera, svakog dana nebrojeno puta u vestima i dnevniku svedoci smo namernog unošenja zabune i kriminalne jezičke desrbizacije Kosova. 

 Dakle, više nema sumnje, – uspeli su.

Nekad, ne tako davno, Srbima je Kosovo i sve kosovsko bilo svetinja, od Kosovskog boja preko zaveta i crkava. Pesnik Milan Rakić, dok je pisao stihove Kosovskim junacima, pevao je o onima koji su ove što se danas predstavljaju kao ”Kosovo” , porazili i od njih kosovsku zemlju oslobodili:
,, Kosovski junaci, zasluga je vaša
što poslednji beste. U krvavoj stravi,
Kada trulo carstvo oružja se maša,
Svaki leš je svesna žrtva, junak pravi.”
Danas su, u nekim krugovima, ,,kosovski junaci” Bitići, Taći, Haradinaj i albanski teroristi. Svi Albanci, samo ne Srbi. Oni koje su, dok su bili u službi jedne druge sile i u njeno ime zulumćarili, kosovski junaci pobedili.

Danas imamo psihotičnu situaciju. Srbi, ili bar njihov dobar deo i listom svi mediji, prihvatili su albanizovanje Kosova. Umesto da se sami, među sobom makar, dogovore da je ta nekakva vlada koju na otetoj zemlji čine Arbanasi i bivši Srbi koji svoju pravu pripadnost prikrivaju još samo iza srpskog imena i prezimena, albanska, a nikako kosovska, da su dokumenta koja ona izdaje albanska, a ne i kosovska, oni, najpre u medijima, pa onda i u ličnoj komunikaciji, čine ono što Arbanasi i žele: priznaju da je albansko jednako kosovsko.
Dakle upravo isto ono što Arbanasi čine na međunarodnom planu.
Bilo bi jednostavno srušiti svaki takav albanski pokušaj na krajnje jednostavan način.  Dovoljno bi bilo upitati Taćija ili bilo koga od Albanaca,  koji je bio njihov položaj u Jugoslaviji, pa i u Srbiji.
Odgovorili bi da je to  položaj nacionalne manjine ( u staroj Jugoslaviji se nacionalna manjina nazivala i narodnost, pa ssmo imali da Jugoslaviju čine narodi i narodnosti, gde su narodi bili južnslovenske republike članice SFRJ, dok su narodnosti bile nacionalne manjine: Albanci, Mađari, Bugari, Italijani, Slovaci, itd).
Sledeće pitanje bi bilo: Koje nacionalne manjine?
– Nacionalne manjine Albanaca.
(Ne nikakve fantomske nacije Kosovara, nego baš Albanaca. Isto ti se može naći i u starim zapisima, enciklopedijama, pa i u Ecyclopedia Brittanica, makar u unosima pre 1990 -ih).
Tačka. Hvala, nemam više pitanja.
Dakle nema nikakvih Kosovara ni kosovske nacije.

Ali šta čine mediji? Šta rade Srbi? Umesto da se pobune, oni daju vetar u leđa ovoj mimikriji i prevari, te papagajski ponavljaju kako je to ,,kosovski premijer Hašim Tači”, ,,kosovska policija, carina, Skupština, pregovaračka strana (!?)”, isl, ne shvatajući, (hoću da verujem da to ne čine smišljeno i zlonamerno) da tako onima koji im uzmu ime daju overenu tapiju na sve ono što uz to ime ide.
Jer sve počinje od reči i ,,u početku beše reč”.
Tako se manipulacijom, pridev ,,Kosovski”  umesto da u nama probudi ponos, ratnički duh, rodoljublje i žar, a da prva asocijacija budu epski ciklusi i vitka pojava Kosovke devojke, osunčano polje božurova, polako izmešta iz zajedničke herojske i slavne tačke srpskog nacionalnog bića, i prebacuje u negativnu, nepravednu, ubilačku tačku s likom Hašima Tačija, dvoglavim crnim orlom i crkvama u plamenu…  – . slikama koje predstavljaju uvredu svakome ko o Kosovu ima makar i maglovite predstave.

Ko u Srbiji Albance i njihove institucije lažno predstavlja, s prefiksom ”kosovski”? Ko dovodi narod u zabludu da je Kosovo – Kosovsko, sa značenjem albansko?
Kome je u interesu da Kosovo i kosovsko ogadi Srbima, da bi ga se oni i sami sa gnušanjem odrekli, jer je sve što je kosovsko prema njima neprijateljsko, te  će se neizbežno razviti antagonizam?

Naročito danas od izuzetnog su značaja reči S. Karamurze, – da je ..,, dati lažno ime – podjednako je važno u manipulaciji svešću kao što je u ratu dati diverzantu dobra dokumenta i maskirati ga u uniformu protivnika.”

Na kosovskom počiva grabežljiva albanska šapa, i ona otima sve što taj prefiks nosi: istoriju, tradiciju, manastire, gusle i kosovski ep.
Protiv toga se moramo boriti svim sredstvima u ratu u kome je svako od nas vojnik, a bitka i oružje je samo jedna, jedina reč.
Za početak.